Týdenní plán od 26. 6. do 30. 6 . 2023

Český jazyk

 • Opakování, procvičování, skládání krátkých vět
 • Přesmyčky

Čtení

 • Čtení s porozuměním

Psaní

 • Přepis, opis
 • Dokončení písanky

Matematika

 • Slovní úlohy
 • Sčítání, odčítání do 20, matematické řetízky

Prvouka

 • Závěrečné opakování

Pracovní vyučování

 • Třídnické práce

Výtvarná výchova

 • Třídnické práce

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Třídnické práce

Doplňující informace pro rodiče

 • 26. 6. – 29. 6.  – výuka do 11:25 hod.
 • 30. 6. – vydávání vysvědčení do 8: 15 hod., poté děti odcházejí

PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY, HODNĚ SLUNÍČKA A DOBRÉ NÁLADY!

Krásné letní prázdniny! – Základní škola Františka Formana

 

Back To Top