Týdenní plán od 19. 6. do 23. 6. 2023

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Čtení s porozuměním, práce s textem
 • Slabikář  str. 31-36

Psaní

 • Psací  D, Z, Ž, Ď, Ť, Ň, Dě, Tě, Ně, bě, pě, vě, mě
 • Písanka str. 29 – 34
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát

Matematika

 • Sčítání, odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku
 • Slovní úlohy
 • M str. 59, 60

Prvouka

 • Domov
 • Zajímavá místa v obci, názvy obchodů
 • Povolání
 • PS str. 73 – 75

Pracovní vyučování

 • Modelování z plastelíny

Výtvarná výchova

 • Seskupování, kombinování přírodních materiálů

Hudební výchova

 • Hudebně pohybové hry, písně k táboráku
 • Opakování písní, hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Trenéři ve škole – jóga
 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

 • 23. 6. Orientační závod pro 1. stupeň – bližší info napíšu na EduPage
 • Při čtení doma dbejte na plynulost, šikovnější čtenáři trénují dodržování teček, otazníků za větou
 • V matematice trénujte pamětné počítání bez prstů do 20, využijte cvičné fólie!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kateřina Jalama, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO 
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Máme štěně Matěje Pohádkové úkoly Kvíz
Hokejista Počítáme peníze Opakujeme povolání
Veselá kapela Pexeso Vyber správně
Sobota u babičky Doplň příklady Kvíz – obchod
Vyber vhodná čísla
Slovní úlohy
Počítáme se 3 čísly
Pexeso – hodiny
Matematická křížovka

 

Back To Top