Týdenní plán od 4. 9. do 8. 9. 2023

Čtení

 • Jazyková, zraková a sluchová cvičení
 • Hláska a písmenko A ve všech jeho podobách
 • Obrázkové čtení
 • Čtení a poslech říkadel s písmenkem A

Psaní

 • Uvolňovací cvičení – krouživý pohyb

Matematika

 • Počet prvků 1 – 6
 • Číslice 1, 2, 3 – čtení
 • Prostorová orientace
 • Nácvik číslice 1
 • Řádek, sloupec

Prvouka

 • Orientace ve škole
 • Školní potřeby

Pracovní vyučování

 • Skládání a lepení

Výtvarná výchova

 • Malování pozadí pro koláž

Hudební výchova

 • Opakování písní z MŠ
 • Hra na tělo

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Celý týden mají děti zkrácenou výuku do 11 hodin.
 2. Ve čtvrtek 7. 9. proběhnou hromadné třídní schůzky v 15:30 ve třídě 1. A .
 3. Prosím o pravidelnou kontrolu pomůcek (vybavení a ostrouhání pastelek a tužek), o obalení všech učebnic, pracovních sešitů a sešitů, které budou dětí průběžně dostávat.
 4. Sledujte pravidelně EDUPAGE – děkuji.
Zrakové vnímání – poznej barvu Prostorová představivost – sestav  vzor Počet, množství – klauni
Najdi odlišný obrázek Řazení podle velikosti Pexeso
Orientace v prostoru Řádek, sloupec Prvouka – jak se chováme o přestávce
Počet slabik ve slově Matematika – počítáme do tří
Back To Top