Týdenní plán od 26. 5. do 30. 5. 2014

Český jazyk

 • Slova neohebná : příslovce a předložky – uč. str. 142 – 150, PL 63 – 72
 • Procvičování pravopisných jevů
 • Diktát

Český jazyk – Lv, sloh

 • Čtenářská dílna
 • Nácvik pohádky
 • Divadlo – Opava

Anglický jazyk

 • Slovíčka 5 A
 • Can, can´t
 • There is, there are

Matematika

 • Desetinná čísla se třemi desetinnými místy – uč. str. 45 – 49, PL 59 – 63, PS 2 – 27 – 32
 • Procvičování převodů jednotek času, hmotnosti, délky
 • G – Sítě těles, povrch těles uč. str. 44

Vlastivěda

 • Severní Morava a Slezsko – uč. str. 36 – 41, PL – 8 A, 8 B, PC
 • Českomoravská vrchovina – opakování

Přírodověda

 • Energie v životním prostředí
 • Elektrická energie a přístroje

Výtvarná výchova

 • Malování kulis k připravované pohádce

Hudební výchova

 • Karaoke, opakování písní

Tělesná výchova

 • Atletika, pohybové hry

Informatika

 • Divadelní představení – Opava

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí se žáci fotí, částku za fotografii upřesním. Ve středu v 8 hod. jedeme do divadla, vybírám 150 Kč – nejpozději v úterý ráno.

                                                                                                                          Alena Václavíková, třídní učitelka

 

Odkazy na procvičování učiva
Český jazyk  Matematika  Vlastivěda Přírodověda 
Příslovce  Souřadnice bodů  Čtení z mapy  Větrné elektrárny
Slovní druhy  Jednotky délky  Opakování ČV  Jaderná elektrárna
Podst. jména – kvíz  Jízdní řád  Sev. Morava a Sl. – zápis  Vodní elektrárna
Několikanás. podmět  Čtvercová síť  České pexeso – Mor. slezský kraj  Solární energie
Pravopis – je, – ě  Dělení desetinných č.  Čtení z mapy 1  Parní lokomotiva
Back To Top