Týdenní plán od 19. 5. do 23. 5. 2014

Český jazyk

 • Věta hlavní a vedlejší – PL (pracovní listy) 62 – 65
 • Větné členy – přívlastek uč. str. 127 – 139
 • Shoda přísudku s podmětem – PL 55 – 57

Český jazyk – Lv, sloh

 • Střídavé čtení – čítanka str. 119 – 125
 • Společná četba, čtenářská dílna
 • Nácvik pohádky – ve čtvrtek (texty s sebou)
 • Výtah

Anglický jazyk

 • Lekce 4D – opakování
 • Přítomný čas prostý – opakování (otázky, zápor)
 • Příprava na velkou prověrku, Unit test 4

Matematika

 • Převody jednotek – opakování, uč. str. 41 – 43
 • Slovní úlohy s užitím desetinných č. – PL 54, 55
 • Závisle a nezávisle proměnná – sl. úlohy
 • G – Tělesa – výpočet povrchu

Vlastivěda

 • Jižní Čechy – opakování – orientace na mapě
 • Českomoravská vrchovina – prezentace, odkazy z plánu, zápis, uč. str. 32 – 35

Přírodověda

 • Výroba papíru, skla, železa a plastů – opakování
 • Výroba cukru – prezentace, výklad a zápis

Pracovní činnosti

 • Příprava jednoduchých pokrmů (např. pomazánek) podle receptu

Výtvarná výchova

 • Výtvarné zachycení skutečnosti – Praha – výlet

Hudební výchova

 • Slovní vyjádření hudby, poslech
 • Opakování písní, instrumentální doprovod

Tělesná výchova

 • Atletika
 • Cvičení s hudbou

Informatika

 • Výukové programy
 • Psaní všemi deseti

Doplňující informace pro rodiče

Příští pondělí (26. 5. ) se budou děti fotografovat, ve středu 28. 5. jedeme do divadla v Opavě – vybírám 150 Kč. Neustále pravidelně dohlížejte na přípravu Vašeho dítěte do výuky i na kvalitu pomůcek ( psací a rýsovací pomůcky, sešity, podložky apod.).

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk  Matematika  Vlastivěda  Různé
Shoda přís. s podmětem  Jednotky času  Jižní Č. – slepá mapka Slovní fotbal 
 Předpony s, z  Římské číslice  Českomoravská vrchovina – zápis  Výroba lízátek
 Pravopis i, y  Jednotky hmotnosti  Čtení z mapy  A. Vivaldi
 Předpony s, z, vz  Souřadnice bodů  Poznej, co je na obrázku  Výroba cukru 1
 Velká písmena  Výpočet obsahu  České pexeso – kraj Vysočina  Výroba cukru 2
Back To Top