Týdenní plán od 2. 6. do 6. 6. 2014

Český jazyk

 • Slova neohebná – příslovce, předložky: uč. str. 145 – 148, PL 70 – 72
 • Shoda přísudku s podmětem PL 55

Český jazyk – Lv, sloh

 • Přímá a nepřímá řeč – uč. str. 156, PL 74 – 75
 • Nácvik pohádky

Anglický jazyk

 • Slovíčka 5 B/C, opakování there is/ there are
 • Opakování předložek on/in/under a infront of/ behind/next to/ opposite/between

Matematika

 • Závisle a nezáv. proměnná – uč. str. 48
 • Slovní úlohy na užití deset. čísel – uč. str. 49 – 56, PS 2 str. 28, 29, PL 58, 59
 • G – procvičování geometrického učiva – uč. str. 59 – 62

Vlastivěda

 • Opakování severní Morava a Slezsko
 • Brno – uč. str. 42 – 46, PL 9A/B, PC, orientace na mapě

Přírodověda

 • Elektrická energie a přístroje
 • Elektrická energ. a lidský organizmus
 • Opakování – elektrárny

Pracovní činnosti

 • Výroba kulis k pohádce

Výtvarná výchova

 • Kniha – výtvarná úprava a ilustrátoři – návštěva knihovny

Hudební výchova

 • Rondo
 • Zpěv písní k pohádce

Tělesná výchova

 • Atletika – běh, skok

Informatika

 • Psaní všemi deseti
 • Výukové programy

Doplňující informace pro rodiče

Hodiny tělesné výchovy probíhají za příznivého počasí venku, dohlédněte na to, aby děti měly vhodný oděv, a hlavně obuv. Apeluji na domácí přípravu do výuky a psaní úloh.

                                                                                                                          Alena Václavíková, třídní učitelka

 

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk

Matematika

 Vlastivěda  Přírodověda
Příslovce Velká násobilka  Sev. Morava – mapa  Výroba elektr. energie
Přídavná jména Konstrukce rovnoběžek  Co je na obrázku ?  Zdroje elektr. energie
Pravopis Konstr. osy úhlu  Slepá mapa  
Koncovky podst. jmen Střed úsečky  Brno – zápis  Bezpečnost dětí v domácnosti
Obojetné souhlásky Konstr. trojúhelníku  České pexeso  
Back To Top