Týdenní plán od 26. 5. do 30. 5. 2014

Český jazyk

 • Předložky a spojky
 • Částice a citoslovce
 • Diktát str. 14, cvičení 4

Anglický jazyk

 • Otázky typu CAN you swim?

Matematika

 • Dělení mimo obor násobilek
 • Učebnice str. 138, 139
 • Opakování učiva
 • Čtyřúhelníky
 • Trojúhelníky

Prvouka

 • Naše tělo str. 66
 • PS str. 56, 57

Pracovní činnosti

 • Montáž a demontáž stavebnic

Výtvarná výchova

 • Louka plná květin

Hudební výchova

 • Hudebně vyjadřovací prostředky
 • Prázdninová

Tělesná výchova

 • Hod kriketovým míčkem spojený s rozběhem

Doplňující informace pro rodiče

26. 5. 2014 se fotíme na společnou fotografii.

27. 5. 2014 jedeme do Krnova na dopravní hřiště. Informace na El – ce.

10. 6. 2014 jedeme na výlet do Frenštátu pod Radhoštěm, program je zaplacen, ještě vybírám 156 Kč na cestu vlakem.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top