Týdenní plán od 2. 6. do 6. 6. 2014

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Částice, citoslovce
 • PS str. 12, 13

Anglický jazyk

 • Opakování učiva

Matematika

 • Jednotky času
 • Písemné násobení jednociferným číslem
 • Učebnice str. 143, 150

Prvouka

 • Pečujeme o své zdraví
 • Žijeme zdravě, str. 68, 69
 • PS str. 61

Pracovní činnosti

 • Sběr a rozpoznávání rostlin

Výtvarná výchova

 • Portrét

Hudební výchova

 • Poslechy – L. Janáček, J. Suk.
 • Píseň Ej padá

Tělesná výchova

 • Hod kriketovým míčkem
 • Běh na 60 metrů

Doplňující informace pro rodiče

7. června v 13, 30 hod. vystupujeme v parku, zatancujeme country tance.

10. 6. 2014 jedeme na výlet.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top