Týdenní plán od 19. 5. do 23. 5. 2014

Český jazyk

 • Opakování vyjmenovaných slov
 • Opakujeme slovesa a podstatná jména
 • Číslovky a příslovce
 • Diktát str. 7 v PS

Anglický jazyk

 • Otázky typu CAN you swim?

Matematika

 • Učebnice str. 134
 • Dělení mimo obor násobilek
 • Učebnice str. 137, 138
 • G: opakujeme kruh, kružnice, trojúhelník, čtyřúhelník, str. 135

Prvouka

 • Lidský vývoj
 • Učebnice str. 62, 63

Pracovní činnosti

 • Montáž a demontáž stavebnic

Výtvarná výchova

 • Muchláž – pták

Hudební výchova

 • Čtyřčtvrťový takt

Tělesná výchova

 • Běh na dlouhé tratě
 • Hod kriketovým míčkem

Doplňující informace pro rodiče

26. 5. se fotíme.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top