Týdenní plán od 19. 4. do 23. 4.

Český jazyk

 • Stavba věty – podmět, přísudek, přívlastek
 • Pravopisné jevy

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu

Anglický jazyk

 • Slovíčka 5/D
 • Předložky behind, in front of
 • Používání must
 • Dokončování projektu Náš dům, Naše město

Matematika

 • Násobení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Sčítání a odčítání zlomků
 • Slovní úlohy
 • Ge: jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Jižní Čechy

Přírodověda

 • Základy první pomoci

Pracovní činnosti

 • Úklid lesa ke Dni Země

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se – návštěva divadla

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Příprava písní na soutěž

Tělesná výchova

 • Běh v terénu
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

22. 4. jedeme do divadla

                   Grčková Ludmila, třídní učitelka 

Back To Top