Týdenní plán od 26. 4. do 30. 4. 2021

Český jazyk

 • VS – po z
 • Sloh – tvoření osnovy k článku
 • Psaní – písanka str. 19 – úhledné písmo

Anglický jazyk

 • Colin in Computerland
 • Home sweet home
 • Unit test 7

Matematika

 • Násobení dvojciferných čísel jednociferným  činitelem
 • Dělení se zbytkem – procvičování
 • Násobení a dělení násobků 10 jednocifernými čísly

Prvouka

 • Chráníme přírodu, ohrožené druhy rostlin a zvířat
 • Včela – projekt

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Jarní tématika

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pohybové chvilky

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte pomůcky, doplňte chybějící.
 2. Sledujte zprávy v Edupage.
 3. Omlouvejte absenci dětí.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top