Týdenní plán od 19. 4. do 23. 4. 2021

Český jazyk

 • VS – po z
 • Podstatná jména a slovesa – kategorie
 • Čtení – čtenářská dílna
 • Sloh – tvoření osnovy
 • Psaní – písanka str. 18 – úhledné písmo

Anglický jazyk

 • Colin in Computerland
 • Home sweet home

Matematika

 • Dělení se zbytkem – procvičování
 • Násobení a dělení násobků 10 jednocifernými čísly
 • Násobení dvojciferných čísel jednocif. č.
 • G – střed úsečky

Prvouka

 • Obratlovci a bezobratlí
 • Živočichové – třídění podle příjmu potravy
 • Bezobratlí – včela

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Jarní tématika

Hudební výchova

 • Poslech
 • Základy hudební nauky

Tělesná výchova

 • Pohybové chvilky
 • Procházka

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte pomůcky, doplňte chybějící.
 2. Sledujte zprávy v Edupage.
 3. Omlouvejte absenci dětí.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top