Týdenní plán od 3. 5. do 6. 5. 2021

Český jazyk

 • Přídavná jména a zájmena
 • Sloh – popis předmětu
 • Psaní – písanka str. 20 – úhledné písmo

Anglický jazyk

 • This is Pollyś jumper

Matematika

 • Násobení trojciferných čísel jednociferným  činitelem
 • Dělení a násobení
 • G – trojúhelník, strana, obvod

Prvouka

 • Člověk – lidský vývoj, stavba, vnitřní orgány

Pracovní činnosti

 • Ozdobný předmět

Výtvarná výchova

 • Kresba proporcí těla (člověk)

Hudební výchova

 • Poslech
 • Základy hudební teorie

Tělesná výchova

 • Pohybové chvilky
 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte pomůcky, doplňte chybějící.
 2. Sledujte zprávy v Edupage.
 3. Omlouvejte absenci dětí.
 4. Úkoly posílejte v termínu.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top