Týdenní plán od 19. 4. do 23. 4. 2021

Český jazyk

 • Slovní druhy – výčet
 • Podstatná jména – názvy osob, zvířat věcí
 • Přídavná jména

Čtení

 • Čtení z Čítanky
 • Mimočítanková četba – Pověsti pro děti
 • Prezentace přečtených knih

Psaní

 • Opis, přepis písmen, slov, vět

Matematika

 • Počítání do 100 – opakování
 • Násobení a dělení 2 – procvičování
 • Vyvození násobení 3 – výčet násobků 3

Prvouka

 • Opakování kapitoly: Jaro
 • Hospodářská zvířata

Pracovní vyučování

 • Čáp na komíně – vystřihování

Výtvarná výchova

 • Čáp na komíně – kreslení

Hudební výchova

 •  Hra na Bobotubes, zvonkohru
 • Notový zápis
 • Když jsem já sloužil – poslech
 • Na tom našom dvore – poslech

Tělesná výchova

 • Pobyt venku – procházka

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prezenční vyučování od 19. 4. do 23. 4.  začíná v 7:45 testováním a dále pokračuje dle rozvrhu hodin (V Po a ve St jsou i páté vyučovací hodiny ).
 2. Děti budou mít chirurgickou roušku + náhradní v aktovce.
 3. Do školy si přinesou všechny pomůcky, které měly doma na distanční výuku (tabulky, fólie, geometrický sešit, kartičky s násobilkou 2 + přílohu vytrženou z M s kartičkami na násobilku 3,4,5..) + učebnice a pracovní sešity podle rozvrhu hodin.
 4. Ve středu 21. 4. jsou online třídní schůzky – rezervace viz Edu.
 5. Pokračuje čtenářská soutěž.
 6. Připravuje se akce pro rodiče s dětmi: Hledá se čarodějnice Agáta – informace budou včas na webu školy.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Podstatná jména  Dělení 2  Hospodářská zvířata
Podstatná jména – přetahování Násobení a dělení 2 Hospodářská zvířata – poznej po hlasu
Slovní druhy – výčet všech Násobilka 3 Na tom našom dvore – písnička
Čtení s porozuměním – Koně Procvičování všech typů příkladů do 100 se závorkami Hospodářská zvířata – poznej

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top