Týdenní plán od 19. 4. do 23. 4. 2021

Český jazyk

 • Opakování a procvičování
 • Slovní druhy
 • Souvětí, spojovací výrazy
 • PL

Český jazyk – sloh

 • Čtení ukázek, vyhledávání v textu
 • LV – četba vlastní knihy, zápis do čtenářského sešitu
 • Únikovka

Anglický jazyk

 • We´re late

Matematika

 • Zlomky
 • str. 15-17, PS 2. díl str. 26-27
 • Geo – obdélník, čtverec
 • str. 6

Vlastivěda

 • Husitství
 • Jan Hus
 • str. 41, PS str. 22

Přírodověda

 • Domácí mazlíčci – referáty

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí

Pracovní činnosti

 • Strouhání pastelek, tužek
 • Pomoc v domácnosti

Výtvarná výchova

 • Využití principů dekorativní tvorby v bytovém prostředí

Hudební výchova

 • Poslech oblíbených písní

Tělesná výchova

 • Pobyt venku, hry s míčem

Doplňující informace pro rodiče

V tomto týdnu probíhá distanční výuka. Děti se účastní online hodin, plní a odesílají úkoly v termínu.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda Jiné
Věta jednoduchá/souvětí Název zlomku J. Hus – video Domácí mazlíčci Cyklista
Urči správně Zlomky – trénuj J. Hus – křížovka Domácí mazlíčci 2 Dopr. výchova – testy
Spojovací výrazy Napiš zlomek Husité Mazlíčci – video Únikovka – knihovna
Druhy slov Správně přesuň Únikovka HP

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top