Týdenní plán od 26. 3. do 30. 3. 2012

Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen rodu mužského.
 • Slovní druhy a vyjmenovaná slova.
 • Učebnice str. 106-111.

Český jazyk – sloh

 • Zpráva

Anglický jazyk

 • Příprava pokrmu.
 • Lekce 20.

Matematika

 • Jednotky hmotnosti, času, délky a objemu.
 • Slovní úlohy.
 • Geometrie: čtverec, obdélník, trojúhelník – rýsování a obvod.
 • Učebnice str.51-56.

Vlastivěda

 • Přemyslovci.
 • Učebnice str. 19-22.

Přírodověda

 • Park.

Pracovní činnosti

 • Velikonoční ozdoba.

Výtvarná výchova

 • Výtvarná dílna p. Hrubého.

Hudební výchova

 • Rytmická cvičení.
 • C dur.

Tělesná výchova

 • Pobyb s míčem, přihrávky a střelba.
 • Vybíjená.

Doplňující informace pro rodiče

 • Odevzdáváme 2. díl matematiky a napíšeme si z něj tento týden opakovací písemečku.
 • V pátek 30. 3. jdeme do výtvarky k panu Hrubému. S sebou nůžky, lepidlo a vhodné oblečení.
 • Pomůcky do geometrie má většina žáků ve špatném stavu, učiňte nápravu!
 • Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

 

Back To Top