Týdenní plán od 19. 3. do 23. 3. 2012

Český jazyk

 • Procvičování podstatných jmen rodu ženského a středního.
 • Rod mužský – skloňování podstatných jmen podle vzorů pán a muž.
 • Učebnice str. 100-105.

Český jazyk – sloh

 • Dopis.

Anglický jazyk

 • Let’s look – pojďme vařit.
 • Lekce 20.

Matematika

 • Jednotky objemu a času.
 • Písemné násobení a dělení; rovnice a slovní úlohy.
 • Geometrie: trojúhelníky, obdélníky a čtverce – rýsování a výpočet obvodu.

Vlastivěda

 • Přemyslovci.

Přírodověda

 • Ekosystém park.

Pracovní činnosti

 • Velikonoční zvyky.

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresů na výtvarnou soutěž.

Hudební výchova

 • C dur, rytmické cvičení.
 • Červená modrá fiala.

Tělesná výchova

 • Bruslení.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 21. 3. jedeme do Krnova bruslit. S sebou brusle, přilbu, rukavice, teplé oblečení, svačinu a pití. Budeme se učit 2 vyučovací hodiny, žáci si donesou Čj a Čt.
 • Prosím, doplaťte fond na březen.
 • Překontrolujte s dětmi 2. díl matematiky, během týdne dostanou 3. díl učebnice.
 • Noste staré elektrospotřebiče, vybité baterie a vršky.
 • Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top