Týdenní plán od 2. 4. do 6. 4. 2012

Český jazyk

 • Procvičování podstatných jmen.
 • Testík z podstatných jmen rodu mužského.

Český jazyk – sloh

 • Dopis.

Anglický jazyk

 • Fruit – ovoce.
 • Poslech rozhovorů
 • 21. lekce.

Matematika

 • Početní výkony s přirozenými čísly.
 • Geometrie: rýsování obdélníku a čtverce.

Vlastivěda

 • Přemyslovci shrnutí – test.
 • Jan Lucemburský.

Přírodověda

 • Park – test.
 • Ekosystém lidská obydlí.

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

 • Vrstvení.

Hudební výchova

 • Ten chlumecký zámek.
 • C dur, rytmické cvičení.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Od čtvrtka 5. 4. do 9. 4. mají žáci velikonoční prázdniny a v úterý 10. 4. ředitelské volno. Do školy příjdou ve středu 11. 4.
 • V pondělí 5. 4. odevzdají děti 2. díl matematiky. Zkontrolujte, vygumujte a polepte!
 • Ve středu jdeme k panu Hrubému do výtvarné dílny, s sebou budou žáci mít: nůžky a lepidlo!
 • Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top