Týdenní plán od 19. 3. do 23. 3. 2012

 

Čtení

 • Plynulé čtení
 • Rýmy
 • Slabikář str. 81 až 86

Psaní

 • Nácvik písmen z, Z
 • Písanka str. 21 až 24
 • Autodiktát. Diktát slov

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 10
 • Slovní úlohy
 • Diktát

Prvouka

 • Rostliny, stavba těla
 • Práce na zahradě
 • Stromy a keře

Pracovní vyučování

 • Poznávání vlastností materiálu

Výtvarná výchova

 • Vztah postavy a prostředí

Hudební výchova

 • Hudební hry, hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky v rámci pohybových her

Doplňující informace pro rodiče

26. 3. 2012 v 15.30 Vás zveme na představení pohádky Zvířátka v zimě. Vstupenkou může být i kousek dobré buchty. Děkujeme.

 

                                                                                                     Zdenka Závodná, třídní učitelka a děti

 

Back To Top