Týdenní plán od 26. 10. do 30. 10. 2015

 

Český jazyk

 • Slova s jedním a více významy
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • nevyučuje se

Anglický jazyk

 • To be short fom.

Matematika

 • nevyučuje se

Vlastivěda

 • nevyučuje se

Přírodověda

 • Planetárium –  Ostrava

Pracovní činnosti

 • Dlabání dýní

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

26. 10. – náštěva Planetária.

27. 10. – nezapomeňte dýni – dlabání.

28. 10. – státní svátek

29. 10. – 30. 10. – podzimní prázdniny.

 

                    Grčková Ludmila, třídní učitelka    

Vlastivěda

český jazyk

rok 1848 diktáty
Back To Top