Týdenní plán od 2. 11. do 6. 11. 2015

Český jazyk

 • Význam slova
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • To be, long form

Matematika

 • Římské číslice
 • Trojúhelník, kružnice

Vlastivěda

 • Rok 1948
 • Rakousko-Uhersko

Přírodověda

 • Slunce, souhvězdí, galaxie

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí

Hudební výchova

 • C dur, délka not
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči
 • Základní cviky sestavené do ucelené sestavy

 

Doplňující informace pro rodiče

                                Grčková Ludmila, třídní učitelka

 

matematika

český jazyk

římské číslice slovní druhy
Back To Top