Týdenní plán od 26. 10. do 30. 10. 2020

Čtení

  • Nevyučuje se

Psaní

  • Nevyučuje se

Matematika

  • Nevyučuje se

Prvouka

  • Nevyučuje se

Pracovní vyučování

  • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

  • Nevyučuje se

Hudební výchova

  • Nevyučuje se

Tělesná výchova

  • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

Pěkné prázdniny.

Zdenka Závodná,třídní učitelka

 

Učení hrou 

Jazyk český Matematika Prvouka  Jiné
Bobyho škola Sčítání do 4 Chováme se v přírodě Dýně
Písmeno o Rozklad čísel Zvířata na podzim
Písmeno p Porovnávání 
Číselná řada do 4
Back To Top