Týdenní plán od 19. 10. do 23. 10. 2020

Čtení

 • Hláska a písmeno P,p,slabiky SA,LA,MA,PA
 • ŽA str. 50, 52, 86 – 3. cvičení

Psaní

 • Závitnice str. 49, 51

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 4.
 • Slovní úlohy, porovnávání čísel, číselná osa.
 • PS str. 18, 19

Prvouka

 • Podzim na poli
 • Stromy na podzim
 • PS str. 17, 18

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 • Sledujte zadání úkolů na Edu Page, zasílejte fotografie splněných úkolů. Děkuji.

 

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka Čtení Psaní
Slabiky s písmenem P,p Sčítání a odčítání do 4 Pexeso Čtěte písmena Špička
Slož slova Porovnáváme Pexeso ovoce a zelenina Písmenková babička Spirála
Nauč se počítat 28. říjen,st. svátek Rybáři
video

Zdenka Závodná,třídní učitelka

Back To Top