Týdenní plán od 26. 10. do 30. 10. 2015

Český jazyk

 • Procvičování probraného učiva
 • Samohlásky
 • Učebnice, PS, odkazy na plánu

Čtení

 • Plynulé čtení s interpunkcí
 • Společná četba: Bořivoj a blecha Flo

Psaní

 • Přepis, opis písmen, slov, vět

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem 10 – procvičování
 • Slovní úlohy – o x více, o x méně
 • Učebnice, odkazy na plánu

Prvouka

 • Opakování učiva

Pracovní vyučování

 • Vydlabávání dýní

Výtvarná výchova

 • Vydlabávání dýní

Hudební výchova

 • Nevyučuje se – podzimní prázdniny

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se – podz. prázdniny

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 27. 10. se koná „Halloveenská párty“ v parku Pod lipami. Odchod masek od školy je 16.30 (nutný dospělý doprovod ).
 2. Čtvrtek 29. 10. a  pátek 30. 10. jsou podzimní prázdniny.
 3. Kdo ještě nemá uhrazenu částku 150 Kč na SRPDŠ, ať tak učiní do pátku.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Hláska  Odčítej  Opakování – podzim  Hravé učení
Doplň hlásky  Procvičování  Opakování 2  
Samohlásky  Odčítání    
Dlouhé samohlásky  Řetězce    
Dvojhláska  Spojovačky    
       
Back To Top