Týdenní plán od 19. 10. do 23. 10. 2015

Český jazyk

 • Hlásky, dělení slov na konci řádku
 • Slova nadřazená, podřazená, souřadná
 • Procvičování – druhy vět

Čtení

 • Recitace
 • Plynulé čtení s interpunkcí
 • Čtenářská dílna
 • Společná četba

Psaní

 • Opis, přepis slov a vět
 • Diktát slov a vět

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem 10 (5+), (15-)
 • Slovní úlohy, řetězové příklady
 • Diktát příkladů
 • G – seznámení s bodem

Prvouka

 • Opakování – rybník
 • Ekosystém zahrada
 • Při přízni počasí – vycházka na Burkvíz

Pracovní vyučování

 • Halloveenské motivy

Výtvarná výchova

 • Kresba – Les – dokončení
 • Halloveenské motivy

Hudební výchova

 • Písně s pohybem
 • Opakování známých písní

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Stále vybírám 150 Kč na SRPDŠ.
 2. Při přízni počasí půjdeme na celodopolední vycházku – ještě upřesním na ELCE.
 3. Kdo má nadbytečnou dýni, budeme rádi, pokud nám ji věnujete.
 4. Stále pokračuje sběr plastovýchz vršků.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk  Matematika Prvouka   Různé
Pořadí vět  Pětiminutovka  Ptáci na podzim  Hravé učení
Dělení slov  Pětiminutovka 2  Ovoce  
Hláska  Přičítáme k 5  Zelenina  
Doplň hlásky  Odčítáme od 15  Podzim – opak.  
Odděl slova  G – čáry    
Dělení hlásek  Nakupujeme    
Back To Top