Týdenní plán od 26. 10. do 30. 10. 2015

Český jazyk

 • Procvičování učiva – předložky a předpony s, z; zdvojené souhlásky; mě,mně.
 • Čtenářská dílna.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • Procvičování učiva.

Matematika

 • Písemnné násobení a dělení, slovní úlohy.

Vlastivěda

 • Opakování – romantismus.

Přírodověda

 • Planetárium.

Pracovní činnosti

 • Vyřezávání dýní.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Posilování.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 26. 10. jedeme do Ostravy do planetária.
 • V úterý 27. 10. si žáci donesou dýni a potřebné pomůcky na vydlabávání a vyřezání dýně.
 • Ve středu 28. 10. je státní svátek.
 • Ve čtvrtek 29. 10. a v pátek 30. 10. mají děti podzimní prázdniny.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk

Matematika

Vlastivěda

vě/vje; mě/mně Dělení se zbytkem Křížovka
Back To Top