Týdenní plán od 26. 10. do 30. 10. 2015

Čtení

 • Hláska a písmeno S,s
 • Čtení slabik, slov a vět
 • Skládání slov a vět
 • ŽA str. 14

Psaní

 • Písanka str. 3

Matematika

 • Sčítání v oboru do 4
 • PS str. 18

Prvouka

 • Opakování – Na podzim
 • PS str. 19

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Vydlabávání dýně

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 

 • 26. 10. 2015 budeme vydlabávat dýně, děti budou potřebovat pracovní oblečení a lžíci.
 • 27. 10. 2015 výchovný koncert v kostele
 • 27. 10. 2015 Halloween- průvod strašidel vychází od školy v 16, 30 hod. do zámeckého parku Pod lipami. Nutný doprovod rodičů !
 • 28. 10. 2015 státní svátek
 • 29. 10. a 30. 10. 2015 podzimní prázdniny

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

 

Jazyk  český   Matematika   Prvouka            
Slova se slabikami L,M Sčítání do 4 Ptáci stálí a stěhovaví
    Pohádka o veliké řepě
     

 

Back To Top