Týdenní plán od 19. 10. do 23. 10. 2015

Čtení

 • Čtení slov a vět se slabikami ma, me,mo, mu, mi
 • Hláska a písmeno l,L
 • Čtení slabik la, lo, lu, li, le

Psaní

 • Malé psací e
 • Písanka str. 2
 • Nácvik na pracovních listech

Matematika

 • Psaní sloupečků v sešitě
 • Slovní úlohy
 • Procvičování sčítání a odčítání do 3
 • PS str. 16
 • Nácvik psaní číslice 4

Prvouka

 • Podzim na poli
 • Stromy na podzim
 • Učebnice str. 17, 18

Pracovní vyučování

 • Jablíčko – vytrhávání z papíru

Výtvarná výchova

 • Dům, ve kterém bych chtěl(a) bydlet
 • Kresba

Hudební výchova

 • Taneček Měla babka
 • Rozlišujeme – co je pomalé x rychlé, hlasité x tiché
 • Dvě varianty písní Halí,belí

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem
 • Závodivé hry s míčem

Doplňující informace pro rodiče

 

 • 27. 10. 2015 máme výchovný koncert v kostele, vstupné uhradím z peněz, které zbyly na účtu z pomůcek.
 • 27. 10. 2015 v 16 hodin pořádá škola s organizací ČSOP Hallowen, bližší informace budou na El- ce. Prosím, chystejte strašidelné masky.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český                                    Matematika             Prvouka                 
 Věty se slabikami na M Sčítáme do 3 Co je ovoce a co je zelenina
Poznáme písmena Odčítáme do 3 Co patří k podzimu
 Slova a slabiky na M Na zahradě a v sadu
Čtení s porozuměním   Listnaté a jehličnaté stromy
 

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top