Týdenní plán od 26. 10. do 30. 10. 2015

Čtení

 • Čtení slabik a slov s písmeny M, L a S
 • Krátké věty
 • Skládání slabik, jednoduchých slov, skládání podle tabule
 • ŽA str. 15

Psaní

 • Písmena e, i, u, l
 • Písanka str. 5
 • Příprava na diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 4
 • Počítání s krokovacím pásem
 • Nácvik psaní sloupečků příkladů
 • PS str. 18 a 19

Prvouka

 • Stromy na podzim
 • PS str. 18

Pracovní vyučování

 • Podzimní prázdniny

Výtvarná výchova

 • Podzimní prázdniny

Hudební výchova

 • Podzimní prázdniny

Tělesná výchova

 • Výchovný koncert

Doplňující informace pro rodiče

 • 27. 10. – výchovný koncert v kostele (prosím, dejte dětem teplé oblečení).
 • 27. 10. – průvod strašidel v 16.30 od školy. Doprovod rodičů!!
 • 28. 10. – státní svátek.
 • 29. a 30. 10. – podzimní prázdniny.
 • Doporučuji během prázdnin s dětmi  po chvilkách číst, psát a počítat.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Slabiky se S Sčítání do 4 Ovoce a zelenina
Slabiky se S  Odčítání do 4 Pohádka O veliké řepě
Slova s písmenem M + a – do 4 Ptáci stálí a stěhovaví
Slova s písmeny M, L   Poznej ptáka podle zpěvu
Slova s písmeny M, L, S   Na zahradě

Psací a tiskací písmena

   
     

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

 

Back To Top