Týdenní plán od 19. 10. do 23. 10. 2015

Čtení

 • Čtení slabik a slov s písmeny M a L
 • Krátké věty
 • Skládání slabik, jednoduchých slov, skládání podle tabule
 • Hláska a písmeno S

Psaní

 • Písmena e, i, u
 • Písanka str. 2-4, pracovní listy

Matematika

 • Číslice 4
 • Sčítání a odčítání v oboru do 4
 • Nácvik psaní sloupečků příkladů
 • PS str. 16-19

Prvouka

 • Podzim na zahradě a na poli
 • PS str. 16 a 17

Pracovní vyučování

 • Příprava ovocného salátu

Výtvarná výchova

 • Dům, ve kterém chci bydlet

Hudební výchova

 • Nácvik písní Halí, belí a Na tom pražským mostě

Tělesná výchova

 • Přihrávky míče jednoruč
 • Hry s míčem

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti si přinesou do pracovní výchovy ovoce. Podrobnosti na Elce.
 • Děti potřebují nejméně dvě tužky číslo 2! Tužku číslo 3 vůbec nebudeme  nepoužívat.
 • 27. 10. máme výchovný varhanní koncert v kostele v Městě Albrechticích.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Slabiky na L Odčítání do 3 Ovoce a zelenina
Slova s písmenem M + a – do 3 Pohádka O veliké řepě
Slova s písmeny M, L Sčítání do 4 Ptáci stálí a stěhovaví
Hláska a písmeno S Odčítání do 4 Poznej ptáka podle zpěvu
Hledej S + a – do 4 Na zahradě

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top