Týdenní plán od 26. 10. do 30. 10. 2015

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se

Anglický jazyk

 • Halloween

Matematika

 • Čísla do 10 000, porovnávání
 • Sčítání a odčítání do 10 000

Vlastivěda

 • Nevyučuje se

Přírodověda

 • Vlastnosti látek

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Varhanní koncert v kostele

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

1. V pondělí budeme dlabat dýně – přinést lžíce.

2. V úterý jdeme do kostela na varhanní koncert – teplé oblečení.

3. 27. 10. se uskuteční strašidelný průvod v maskách do parku Pod lipami (rodiče si za své dítě zodpovídají sami).

4. 28. 10. – státní svátek, čtvrtek a pátek podzimní prázdniny.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Přírodověda Informatika Angličtina   
VS po B Jednotky – převody Vyzkoušej Halloween slovíčka   
VS po  L Procvičuj   Halloween hra   
VS po M Objem   Vyřež si dýni   
  Čas   Halloween   

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top