Týdenní plán od 19. 10. do 23. 10. 2015

 

Český jazyk

 • Procvičování souhláskových skupin
 • Vyjmenovaná slova B, F, L, M

Český jazyk – sloh

 • Popis činnosti.

Anglický jazyk

 • Numbers 10-100.

Matematika

 • Pís. násobení a dělení jednocif. čísel
 • Čísla do 10 000 – jejich zápis
 • G – přímky kolmé, kružnice

Vlastivěda

 • Měřítko, barvy na mapách, vysvětlivky

Přírodověda

 • Vlastnosti látek – délka, hmotnost

Pracovní činnosti

 • Šití různými stehy

Výtvarná výchova

 • Volné zachycení skutečnosti – dokončení

Hudební výchova

 • Délka, síla, barva a výška tónu

Tělesná výchova

 • Náhradní plavání

Doplňující informace pro rodiče

1. V pátek 23. 10. jedeme plavat (náhradní termín). První 3 hodiny se učíme.

2. Zkontrolujte a dejte do pořádku vybavení pouzder (tužky, pera, pastelky).

3. 27. 10. jdeme na varhanní koncert (vybíráme 35 Kč),

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Přírodověda Vlastivěda Informatika
VS po B Jednotky – převody Mapa, plánek Vyzkoušej
VS po  L Jednotky délky    
VS po M Jednotky hmotnosti    
  Procvičuj    
Angličtina      
Rodina      
Seřaď desítky      
Čísla      
Test čísla      

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top