Týdenní plán od 26. 10. do 30. 10. 2015

Český jazyk

 • Opakování – druhů vět, dělení vět na slova, slabiky, hlásky
 • Nové učivo – samohlásky

Čtení

 • Společná četba knihy
 • Čítanka
 • Prezentace přečtené knihy (po podzimních prázdninách)

Psaní

 • Opis, přepis slov a vět

Matematika

 • Souhrnné opakování – +,- do 20 s přechodem přes 10, slovní úlohy
 • Měření – 1m

Prvouka

 • Souhrnné opakování učiva Podzim

Pracovní vyučování

 • Dlabání dýní

Výtvarná výchova

 • Dlabání dýní

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 1. Úterý 27. 10. navštívíme místní kostel – varhanní koncert
 2. Úterý 27. 10. po návratu z konceru – dlabání dýní (děti si přinesou lžíce)
 3. Úterý 27. 10. se koná Průvod strašidel v 16.30 od školy. Doprovod rodičů!!
 4. Středa  28. 10. státní svátek
 5. Čtvrtek 29. 10. podzimní prázdniny
 6. Pátek    30. 10. podzimní prázdniny

Irena Santariusová, třídní učitelka

Procvičuj si učivo na odkazech

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA
Samohlásky 3. pětiminutovka Čapí hnízdo
Samohlásky – a, á Počitej správně! Poznávej rostliny
Samohlásky – e, é Zašifrovaná věta Měření

Text

Back To Top