Týdenní plán od 26. 10. do 30. 10. 2015

 

Český jazyk

  • Stavba slova
  • Procvičování -spodoba, abeceda

Anglický jazyk

  • Halloween

Matematika

  • Násobení a dělení 9, 10

Prvouka

  • Krajina mého bydliště, směrová růžice

Pracovní činnosti

  • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

  • Nevyučuje se

Hudební výchova

  • Nevyučuje se

Tělesná výchova

  • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

27. 10. v 10.50 hod. koncert v kostele – teplé oblečení

27. 10. odpoledne v 16.30 hod. Strašidelný průvod do parku Pod lipami – JEN V DOPROVODU RODIČŮ!

28. 10. státní svátek

29.10. – 30. 10. podzimní prázdniny

 Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Cvičení k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka Angličtina
Opakuj Násobky 9 Typy krajiny Barvy
Abeceda Násobení Světové strany Halloween
Stavba slova Dělení Zkus to Halloween hra
      Vyřež si dýni
Back To Top