Týdenní plán od 26. 10. do 30. 10. 2015

Český jazyk

 • Stavba slova, opakování slov souznačných, opačných a příbuzných

Anglický jazyk

 • Halloween

Matematika

 • Násobení a dělení 9

Prvouka

 • nevyučuje se (varhanní koncert)

Pracovní činnosti

 • nevyučují se (prázdniny)

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se (prázdniny)

Tělesná výchova

 • Kotoul vzad

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý v 10:50 jdeme do místního kostela na varhanní koncert (35,- Kč) – teple obléct.
 2. V úterý odpoledne proběhne Halloween, viz ELKA.
 3. Ve středu je státní svátek.
 4. Ve středu a ve čtvrtek jsou podzimní prázdniny.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
stavba slova řady násobků 9 Videa – opakování
    Halloween
    Halloween hra
    Vyřež si dýni

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top