Týdenní plán od 19. 10. do 23. 10. 2015

Český jazyk

 • Význam slov, slova protikladná, souznačná a slova příbuzná

Anglický jazyk

 • Jednotné a množné číslo v anglickém jazyce, slovní zásoba 2. lekce At school, Halloween

Matematika

 • Násobení a dělení 8,9

Prvouka

 • Naše vlast, Evropa

Pracovní činnosti

 • Ovoce – mozaika

Výtvarná výchova

 • Podzim – listí

Hudební výchova

 • Vzestupná a sestupná melodie, Vyletěla holubička

Tělesná výchova

 • Plavání, kotoul vzad

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý jedou zájemci na keramický kurz do Krnova. Odjezd v 13.08 autobusem od školy, příjezd kolem 16.30. Cena je 80,- Kč za kurz + 28 za dopravu. Bylo by dobré, kdyby děti s sebou netáhly aktovky, pouze malý batůžek se svačinkou a pitím. Pojede se ještě jednou a to 3. 11. glazovat.
 2. 27. 10. máme výchovný varhanní koncert v kostele v Městě Albrechticích – vybíráme 35,- Kč.
 3. V pátek 23. 10. je mimořádně plavání – náhradní termín. Učíme se  první 3 hodiny a jedeme. Pravděpodobný návrat kolem 13:30.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Slova protikladná Násobky 8   Násobky 9 Colours – hra

                                                                                                                          Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top