Týdenní plán od 26. 1. do 30. 1. 2015

 

Český jazyk

 • Měkké souhlásky a spojky.

Čtení

 • Plynulé čtení s dodržováním délek.

Psaní

 • Přepis, opis a diktát slov s měkkými souhláskami.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100.

Prvouka

 • Naše zdraví.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření na základě vlastního prožitku.

Hudební výchova

 • Šel tudy.

Tělesná výchova

 • Posilovací cvičení, šplh.

 

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti dostaly na naučení básničky.
 • Platíme – lyžák a fond.
 • Ve čtvrtek 29. 1. dostanou děti pololetní vysvědčení, dejte jim folie.
 • V pátek 30. 1. 2015 mají děti pololetní prázdniny a od pondělí 2. 2. do 6. 2. mají jarní prázdniny.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

 

Matematika

Český jazyk

Sčítání dvojcif. čísel Spojky
Odčítání dvojcif. čísel Měkké souhlásky
Písemné sčítání a odčítání Procvičování i/y
Back To Top