Týdenní plán od 19. 1. do 23. 1. 2015

Český jazyk

 • Měkké souhlásky.

Čtení

 • Čtení s porozuměním, básničky.

Psaní

 • Písmenko q,Q a diktát slov na měkké a tvrdé souhlásky.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Rýsování přímek, úseček; geometrická tělesa.

Prvouka

 • Lidské zdraví, nemoc a úraz.

Pracovní vyučování

 • Šití.

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských výtvorů.

Hudební výchova

 • Černé oči.

Tělesná výchova

 • Plavání, posilování.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 21. 1.  jedeme na poslední plavání.
 • Na čtvrtek si děti do Pv donesou 2 knoflíky, jehlu a nit.
 • Děti tento týden dostanou básničky na recitační soutěž.
 • Lyžák plaťte v kanceláři u paní Kolarovčekové.
 • Na leden vybíráme 50,- Kč na fond.

 

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Sčítání Doplňování i/y Stavba těla
Odčítání Diktáty  
Back To Top