Týdenní plán od 19. 1. do 23. 1. 2015

Čtení

 • Skládání slabik a slov
 • Věty – čtení s porozuměním
 • Dvojhlásky
 • Vyvození písmena H, h
 • Slabikář str. 48 – 52, PL, odkazy na plánu

Psaní

 • Diktát probraných písmen
 • Psaní d, D
 • Opis, přepis
 • Číslice 9

Matematika

 • Odčítání v oboru do 8
 • Sčítání a odčítání do 8
 • Slovní úlohy
 • Porovnávání čísel, číselná osa
 • Číselná řada 0 – 9
 • Učebnice str. 13 – 16, PL, odkazy na plánu

Prvouka

 • Návštěva knihovny (nesplněno z min. týdne)

Pracovní vyučování

 • Šití

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresu se zimní tematikou
 • Výkres na soutěž – fantazie

Hudební výchova

 • Práce s říkadlem
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Cvičení s hudbou
 • Cvičení s těžkými míči
 • Pohybové a míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Opět dětem zkontrolujte všechny pomůcky.
 2. Dohlédněte na splnění všech domácích úloh, podepisujte je.
 3. Sledujte zprávy na Elce.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk  Matematika  Prvouka  Zábava
 Čtení s porozuměním  Číselná řada  Pohádka  Piráti
 Slovní fotbal  Porovnej  Poznej stromy  Obrázk. čtení
 Dvojhlásky  Sečti do 8    Písničky
 Věty  Odčítání do 8    
 Hláska H, h  Vysvoboď princeznu    
Back To Top