Týdenní plán od 25.4. do 29. 4. 2016

 

Čtení

 • Pohádkový hrdina
 • Hláska a písmeno F, f, ch, CH
 • Slabiky di, ti, ni
 • Slabikář str. 98 až 101

Psaní

 • Nácvik písmen f, F, ch
 • Opis, přepis, diktát
 • Písanka str. 23 až 27

Matematika

 • Sčítání do 20 bez přechodu desítky
 • PS str. 13, 14
 • Procvičování spojů do 10

Prvouka

 • Orientace v čase
 • Pracovní dny
 • Kalendář třídy

Pracovní vyučování

 • Překládání, stříhání, skládání

Výtvarná výchova

 • Vztah postavy a prostředí
 • Šťastné stáří

Hudební výchova

 • Hudební hry

Tělesná výchova

 • Pojmy v atletice
 • Běh

Doplňující informace pro rodiče

 • 17. 5. – Focení tříd( náhradní termín 19. 5.)
 • 13. 6. – Školní výlet ( hrad Šternberk s programem). Odjezd od školy v 8.00 hod. Návrat do 16. 00 hod.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka
Trénujeme čtení Číselné řetězce Dny v týdnu
Písmeno ch  Doplň tabulky  
Čteme s porozuměním Doplň chybějící čísla  
Čteme s porozuměním    

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top