Týdenní plán od 18. 4. do 22. 4. 2016

Čtení

 • Pohádkový hrdina
 • Pohádka Čert a Káča
 • Hláska a písmeno F, f a CH, ch
 • Slabikář str. 98, 99, 64

Psaní

 • Opis, přepis, diktát
 • Nácvik písmene f, F, CH
 • Písanka str. 23 až 26

Matematika

 • Rozdíl čísel bez přechodu desítky
 • Sčítání do 20 bez přechodu desítky
 • Slovní úlohy
 • PS str. 12, 13

Prvouka

 • Hospodářská zvířata a mláďata
 • Stavba těla zvířat
 • Ochrana životního prostředí

Pracovní vyučování

 • Nebude – návštěva divadla

Výtvarná výchova

 • Vztah postavy a prostředí
 • Šťastné stáří ( malujeme do soutěže)

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu

Tělesná výchova

 • Příprava organizmu na běh

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Ve středu 20. 4. 2016 jedeme do Krnova na loutkovou pohádku Čert a Káča, informace na El -ce.
 • Ve čtvrtek 21. 4. 2016 se konají třídní schůzky od 15. 30 do 17. 30 hod.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka
 Trénujeme čtení  Slovní úlohy do 20  Na zahrádce
 Písmeno CH  Číselná řada  
 Čtení s porozuměním  Sčítání a odčítání do 20  
 Čert a Káča    

Zdenka Závodná,třídní učitelka

Back To Top