Týdenní plán od 25.1. do 29. 1. 2016

Český jazyk

 • Měkké souhlásky
 • Souhlásky obojetné
 • Slabikotvorné r, l

Čtení

 • Orientace v knize a textu
 • Dramatizace pohádky
 • Společná mimočítanková četba

Psaní

 • Opis, přepis
 • Diktát slov a vět

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem přes 10
 • Slovní úlohy
 • Příklady se závorkou
 • Písemné sčítání
 • G – rýsování úseček

Prvouka

 • Orientace v čase podle hodin
 • Měsíce a roční období, části dne

Pracovní vyučování

 • Šítí, vyšívání

Výtvarná výchova

 • Inkoust, zmizík – zimní motiv

Hudební výchova

 • Noty, instrumentální doprovod (xylofon, zvonkohra)

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik – závěrečná lekce

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu jedeme na poslední lekci plavání – sraz u šaten v 7.15.
 2. Ve čtvrtek 28. 1. bude dětem vydáno pololetní vysvědčení.
 3. V pátek 29. 1. jsou jednodenní pololetní prázdniny.
 4. V sobotu 30. 1. se koná školní ples.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Měkké souhlásky  Testík  Hodiny  Píseň
Křížovka  Odčítání  Části těla  
Diktáty  Karty  Dny v týdnu  
Hlasková stavba slov  Dobrodružství  Kalendářní rok  
   Puzzle    
   Počítání se závorkou    
Back To Top