Týdenní plán od 18. 1. do 22. 1. 2016

Český jazyk

 • Měkké a tvrdé souhlásky
 • Spojky, souvětí
 • Sloh – tvoření vět k danému obrázku
 • Opakování učiva

Čtení

 • Dramatizace pohádky, příběhu
 • Společná četba
 • Čtenářská dílna

Psaní

 • Opis, přepis
 • Diktát slov a vět

Matematika

 • Procvičování probraného učiva
 • Slovní úlohy
 • Písemné sčít. a odčítání do 100 bez přechodu 10
 • Sčítání do 100 s přechodem přes 10

Prvouka

 • Člověk a zdraví
 • Orientace v čase

Pracovní vyučování

 • Pokračování ve vyšívání

Výtvarná výchova

 • Inkoust, zmizík – zimní motiv

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Pochod, noty
 • Instrumentální doprovod

Tělesná výchova

 • Kotoul vzad
 • Akrobatická průprava
 • Závodivé a soutěživé hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Klasifikace za 1. pololetí bude ukončena do 20. 1. 2016.
 2. Vybírám peníze (100 Kč) na planetárium.
 3. Vítáme drobné sponzorské dary do tomboly (školní ples).
 4. Vstupenky na ples je možno zakoupit v kanceláři u Ivety Kolarovčekové.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Doplňuj i, y  Test  Zdraví  Komáři
Souhlásky  Počítej do 100  Hygiena  Otesánek
Druhy vět  Oprav příklady  Části dne  Pohádka
Spojky  Přechod přes 10  Hodiny  Hurvínek
Di nebo dí?  Miminka    
V lese  Písemné sčítání    
Back To Top