Týdenní plán od 1.2. do 5. 2. 2016

Český jazyk

 • Procvičování probraného učiva
 • Podstatná jména
 • Vlastní jména
 • Věta, souvětí

Čtení

 • Plynulé čtení s interpunkcí
 • Pohádka
 • Čtenářská dílna

Psaní

 • Přepis. opis písmen, slov, vět
 • Diktát vět

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10
 • Slovní úlohy
 • Písemné sčítání s přechodem

Prvouka

 • Denní režim
 • Minulost, současnost, budoucnost

Pracovní vyučování

 • Vyšívání

Výtvarná výchova

 • Dokončení započatých prací

Hudební výchova

 • Ukolébavka
 • Poslech B. Flies
 • Černé oči – píseň

Tělesná výchova

 • Akrobacie
 • Míčové hry
 • Posilování

Doplňující informace pro rodiče

 1. Opět zkontrolujte dětem psací a kreslící potřeby, obaly, folie – čistota atp.
 2. Připomínám uhradit částku za lyžařský výcvik (v kanceláři školy) a planetárium.
 3. Sledujte informace na elce.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Diktáty Puzzle Kalendář  Riskuj
Podstatná jména Přechod přes 10 Části dne Ukolébavka
Berušky Rozlož číslo Čas Černé oči
Letecký den Příklady Rok Sjezdovka
Hádanky Odčítání s přech. 10    
  Písemné sčítání    
Back To Top