Týdenní plán od 25. do 29. října

Český jazyk

 • samohlásky krátké, dlouhé
 • str. 33-34

Čtení

 • plynulé čtení
 • Čítanka 2. díl str. 5-7

Psaní

 • velká písmena
 • str. 21

Matematika

 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
 • počítání na fólii
 • str. 24-25

Prvouka

 • opakování
 • podzim, les, stěhovaví ptáci
 • str. 19

Pracovní vyučování

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • zapouštění barev do mokrého podkladu

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

Od středy mají děti podzimní prázdniny. Procvičujte počítání na fólii.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top