Týdenní plán od 18. do 22. října

Český jazyk

 • dělení slov na konci řádku
 • hlásky – rozdělení
 • samohlásky
 • diktát
 • str. 29-32

Čtení

 • plynulé čtení s interpunkcí
 • str. 35-39

Psaní

 • malá písmena, slova k obrázkům
 • str. 15-17

Matematika

 • odčítání do 20 s přechodem desítky
 • slovní úlohy, počítání na fólii
 • početní diktát
 • geometrie – str.15
 • str. 22-23

Prvouka

 • volně žijící zvířata, stěhovaví ptáci
 • str. 16-19
 • PS str. 19-21

Pracovní vyučování

 • vystřihování a nalepování různých tvarů

Výtvarná výchova

 • rozfoukávání tuše – domalování

Hudební výchova

 • pohybový doprovod znějící hudby

Tělesná výchova

 • rozvíjení odrazových schopností – skok daleký

Doplňující informace pro rodiče

Neustále procvičujte odčítání s přechodem desítky. Zkontrolujte opět vybavení pouzder.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top