Týdenní plán od 1. do 5. listopadu

Český jazyk

 • samohlásky krátké a dlouhé
 • str. 34-37

Čtení

 • spojení obsahu textu s ilustrací
 • str. 8-12, 2. díl

Psaní

 • velká psací písmena
 • str. 20-22

Matematika

 • jednotky – m, l, kg
 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
 • slovní úlohy
 • procvičování rýsování
 • str. 26-28

Prvouka

 • ovoce a zelenina
 • str. 22-23, PS 22-23

Pracovní vyučování

 • práce s papírem

Výtvarná výchova

 • poznávaní tvarů a funkcí lidských výtvorů

Hudební výchova

 • koncert

Tělesná výchova

 • cvičení na žebřinách, vylézání s dohmatem a došlapem na každou příčku

Doplňující informace pro rodiče

Děti přinesou 30 Kč na výchovný koncert skupiny Marbo. Tento týden není plavání, cvičíme v tělocvičně. Procvičujte sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky. U některých dětí je to hodně pomalé a nesprávné.

Back To Top