Týdenní plán od 25. do 29. dubna 2011

Český jazyk

 • Uč. str. 96-97
 • Párové souhlásky B – P

Čtení

 • Čtení neznámého textu
 • Čtení s porozuměním

Psaní

 • Písanka str. 24
 • Písmena W, Q
 • Tvoření vět

Matematika

 • PS str. 27
 • Násobení číslem 4
 • Sčítání a odčítání do 100
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Uč. str. 54-55
 • Domácí ptáci

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Kresba – domácí ptáci

Hudební výchova

 • Výrazové prostředky v hudbě

Tělesná výchova

 • Cvičení s lavičkami a na lavičkách, slalom s překonáváním překážek

Doplňující informace pro rodiče

 • Od 2. května budeme opět pokračovat v četbě pro kamarády. Prosím, pomozte dětem vybrat vhodný text.
 • 11. května v době od 15.30 do 17.30 se uskuteční konzultační třídní schůzka.
 • Prosím o vyčištění fólie.
 • Doporučuji tyto odkazy k procvičování učiva:

        Prvouka – naši ptáci
        Český jazyk – slovní druhy
        Český jazyk – spodoba
        Matematika – násobilka (procvičuj násobilku 2 a3)

        Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top