Týdenní plán od 2. do 6. května 2011

Český jazyk

 • Uč. str. 97-98
 • Párové souhlásky
 • Procvičování slovních druhů
 • Procvičování měkkých a tvrdých souhlásek

Čtení

 • Uč. str. 98-102
 • Čtení s přednesem
 • Vyhledávání informací z textu

Psaní

 • Písanka str. 25
 • Písmeno f
 • Slovní fotbal

Matematika

 • PS str. 28-30
 • Násobení a dělení číslem 4
 • Procvičování probrané násobilky
 • Sčítání a odčítání do 100
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Uč. str. 54-55, PS str. 62
 • Hospodářská zvířata a domácí ptáci

Pracovní vyučování

 • Dopravní hřiště

Výtvarná výchova

 • Práce s přírodním materiálem – kámen

Hudební výchova

 • Pohyb podle hudby

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem 
 • Nácvik hodu míčkem z místa

Doplňující informace pro rodiče

 • Čtení pro kamarády – vybrané děti mají termíny poznačené v úkolníčku.
 • V případě hezkého počasí začneme chodit v Tv cvičit ven. Prosím, připravte dětem vhodnou obuv.
 • 4. 5. (středa) pojedeme do Krnova na dopravní hřiště. Podrobné informace dostanou děti v pondělí.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika
Párové souhlásky 1. Základní matematické pojmy
Párové souhlásky 2. Násobení na čas (2, 3, 4)
Měkké a tvrdé souhlásky Dělení (2, 3)
Back To Top