Týdenní plán od 18. do 22. dubna 2011

Český jazyk

 • Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě,mě – procvičování
 • Slovní druhy – procvičování

Čtení

 • Čtení s porozuměním

Psaní

 • Písanka str. 23
 • Písmena S, Š

Matematika

 • PS str. 26
 • násobení a dělení čísly 2, 3
 • sčítání a odčítání do 100

Prvouka

 • Hospodářská zvířata – upevňování učiva

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Prázdniny

Hudební výchova

 • Prázdniny

Tělesná výchova

 • Turistická vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 19. 4. v rámci Dne Země jdeme sadit stromky. S sebou batůžek, svačinu nebo párek na opékání, pití, vhodné oblečení a obuv. Návrat kolem 12.20.  V případě děště se akce nekoná a děti se budou učit  podle rozvrhu.
 • Ve středu bude zkráceno vyučování – jen 4 vyučovací hodiny. (Za prodloužení v úterý.)
 • Ve čtvrtek 21. a v pátek 22. dubna mají děti velikonoční prázdniny.
 • V úterý 26. dubna je ředitelské volno. Během prázdnin i v době řed. volna je školní družina v provozu.
 • 8. června pojedeme na školní výlet do Dinoparku v Orlové. Cena výletu je 300 Kč, prosím o úhradu do konce měsíce května.
 • Doporučuji tyto odkazy k procvičování učiva

          http://skolicka6.sweb.cz/SCITANI%20A%20ODCITANI/CVICENI1A.htm

          http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/procvicovani-nasobilky.html

          http://v.vasiljevicova.sweb.cz/Opakovani%20uciva%202.rocnik.htm

          http://cviceni.testy.sweb.cz/CJ.htm#Tvrdeamekke

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top